Legionella

Wat is de basis van Legionellapreventie?

 

De basis van legionellapreventie en -beheer begint bij een risicoanalyse en beheerplan. In een risicoanalyse en beheerplan Legionella-preventie staat vermeld welke risico’s uw drinkwaterinstallatie heeft en welke maatregelen u volgens regelgeving dient uit te voeren om het risico tot een minimum te beperken. Bij Normec AquaServa bent u aan het juiste adres voor het opstellen en uitvoeren van een dergelijk plan.

Waarom een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf inschakelen?

Een risicoanalyse en beheerplan dient sinds juli 2011 te zijn opgesteld door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf. Normec AquaServa is BRL6010 gecertificeerd. Hierdoor is de kwaliteit en de onafhankelijkheid van onze adviezen gewaarborgd en voldoet de rapportage aan de huidige wet- en regelgeving voor legionellapreventie.

Wat is een risicoanalyse en beheerplan?

De adviseurs van Normec AquaServa onderzoeken visueel uw drinkwaterinstallatie op de kans dat hierin legionella kan groeien. Op basis hiervan wordt een risicoanalyse en beheerplan opgesteld en krijgt u een advies over te nemen eenmalige technische aanpassingen en periodieke maatregelen inzake het beheer van uw installatie. Het beheerplan wordt vergezeld van logboeken waarin alle acties kunnen worden vastgelegd. Periodieke beheermaatregelen bestaan o.a. uit watermonsters nemen, jaarlijkse boilerreiniging en keerklepcontrole.

Kunt u deze maatregelen ook digitaal beheren?

U kunt zich abonneren op Gebouw Online, een digitaal systeem voor het opslaan van logboeken en andere relevante informatie.

 

Zijn er nog uitgebreidere maatregelen mogelijk?

Naast een risicoanalyse en beheerplan kunt u ook kiezen voor een aanvullend onderzoek aan uw drinkwaterinstallatie. Tegen minimale extra kosten worden alle leidingonderdelen nagelopen (leidingwerk in vloeren, kruipruimte, plafonds, dichte schachten, etc.). Zo wordt geen énkel risicopunt over het hoofd gezien. Alles is dus mogelijk.

Hoe zorgt u na inspectie dat uw installatie aan de normen blijft voldoen?

Om uw installatie vervolgens op orde te houden ben u verplicht jaarljks de keerkleppen te controleren en de boiler te reinigen. Optioneel kunt u er nog voor kiezen twee keer per jaar watermonsters te laten nemen om de waterkwaliteit te waarborgen.

Naar Gebouw Online

Maak nu een afspraak

Normec AquaServa is marktleider op het gebied van drinkwaterveiligheid en heeft een jarenlange ervaring. Bekijk hier onze projecten en de sectoren waarin we werkzaam zijn. Wij geven u graag advies over wat het Drinkwaterbesluit u verplicht en wat in uw geval de beste oplossing is. Voor meer informatie kunt u bellen met 088 – 00 62 500 of laat uw gegevens achter via ons contactformulier.