Legionella analyse afvalwater

Normec AquaServa > Waterveiligheid > Legionella analyse afvalwater

Legionella analyse afvalwater

Legionella bacteriën worden meestal verspreid door installaties die water vernevelen, zoals bubbelbaden of ‘natte’ koeltorens. Sinds de legionella uitbraken in Son en Boxtel in 2013 en 2016, is er steeds meer aandacht voor de rol van afvalwaterzuiveringsinstallaties – AWZI’s – bij het risico op legionella. Volgens onderzoek van het RIVM vormt 18% van de industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties een risico en 4% van de rioolwaterzuiveringsinstallaties.

 

Legionella in afvalwater

Eén van de factoren die de groei van Legionella in afvalwater bevordert, is de biologische zuivering met bacteriën in slib. Daarnaast bevordert industrieel afvalwater met een hoog nutriëntengehalte de legionellagroei (levensmiddelenindustrie, hout- en papierindustrie, destructiebedrijven en petrochemische industrie). Ook neemt het risico toe als het afvalwater een temperatuur heeft tussen 25 en 45 graden Celsius. Ten slotte stimuleert beluchting – onderdeel van het zuiveringsproces – de groei van legionella, omdat er dan meer zuurstof in het water komt. De beluchting zorgt ook dat kleine waterdruppeltjes met legionellabacteriën ontstaan die zich via de lucht kunnen verspreiden. Maatregelen kunnen ervoor zorgen dat minder legionellabacteriën uit de beluchtingstank vrijkomen en de AWZI verlaten.

Risicofactoren legionella in afvalwater

  • Biologisch zuiveringsproces;
  • Industrie met nutriëntrijk afvalwater
  • Temperatuur van het afvalwater: 37°C is de ideale temperatuur voor legionellagroei
  • Beluchting (aerobe zuivering)

Geaccrediteerde analyse afvalwater; als enige in NL

Onze zusterorganisatie Normec BioBeheer is het enige laboratorium in Nederland dat is geaccrediteerd voor monstername én analyse van Legionella in Afvalwater conform NEN-EN-ISO 19458/NEN-EN-ISO 11731. De monsterlocatie wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel van de installatie in overeenstemming met de legionella adviseur. Na het nemen van de monsters brengen we deze gekoeld en zo spoedig mogelijk naar ons laboratorium.

 

Ook de analyse van afvalwater op Legionella is een vak apart. De analyse van afvalwater is lastiger dan drinkwater, omdat het veel meer verschillende micro-organismen bevat. Om “bijgroei” te reduceren ondergaat het afvalwater zowel een temperatuurbehandeling als een zuurbehandeling. Vervolgens brengen we het monster op kweekmedia waar meerdere gerichte antibiotica aan zijn toegevoegd. Normec BioBeheer kan dit ook voor u doen met de bemonstering en analyse van mogelijke legionella in lucht (analyse aerosolen).

 

Binnen 8-9 dagen na monstername ontvangt u van ons de uitslag en een compleet rapport.

Bovendien kan Normec AquaServa u verder adviseren over legionellapreventie.