(Industriële) Desinfectie

Normec AquaServa > Waterveiligheid > (Industriële) Desinfectie

(Industriële) Desinfectie

Legionellabesmetting, en nu?

Het kan gebeuren, uw waterinstallatie blijkt besmet te zijn met legionella of een ander organisme. Heel vervelend, maar geen nood, Normec AquaServa kan uw drinkwaterinstallatie desinfecteren. Normec AquaServa is gespecialiseerd in het desinfecteren van waterleidingsystemen. Snel stellen wij de tappunten zeker en kiezen een aanpak die afhankelijk is van uw specifieke situatie. In de meeste gevallen kan dit op thermische wijze, maar in sommige situaties geeft onze besmettingsdeskundige aan dat de chemische methodiek noodzakelijk is.

Normec AquaServa Desinfectie

Wat is een thermische desinfectie?

Het (onderbroken) leidingsysteem wordt vanaf het vulpunt aan het begin van de leiding langzaam gevuld met heet water. Alle tappunten worden middels heet water (minimaal 70 C) gedurende 20 minuten thermisch behandeld. Elk tappunt wordt nagespoeld met leidingwater en na de thermische behandeling wordt er gecontroleerd of er geen heet water meer aanwezig is.

Normec AquaServa Waterveiligheid Desinfectie 3

Wat is een chemische desinfectie?

De installatie wordt allereerst afgekoppeld van het openbare net. Via een breektank / pomp en een vulpunt, wordt het leidingsysteem langzaam opgevuld met het desinfectiemiddel. Na het vullen wordt op ieder tappunt gemeten of de juiste concentratie van het desinfectiemiddel aanwezig is. Hierbij zal Normec AquaServa een waarschuwingskaart plaatsen. Nadat het hele leidingsysteem is gevuld met het desinfectiemiddel treedt een standtijd van circa 4 uur in werking. Na de inwerktijd worden de leidingsystemen geheel gespoeld met schoon leidingwater waarbij op ieder tappunt gemeten wordt of er geen desinfectiemiddel meer aanwezig is. Hierna wordt het leidingsysteem weer aangesloten op het openbare net en is weer klaar voor gebruik.

Verifieer het resultaat met een nabemonstering

Circa 48 uur na de desinfectie dient een bacteriologische monstername en analyse uitgevoerd  te worden. Dit is wettelijk verplicht gesteld door de Inspectie Leefbaarheid & Transport (het voormalig VROM). Uiteraard kan Normec AquaServa hier ook in faciliteren.

Desinfectie van kwaliteit

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het Drinkwaterbesluit, NEN1006, Waterwerkbladen en de ISSO-publicaties. Het onafhankelijk kwaliteitszorgbedrijf KIWA voert periodieke controles uit op Normec AquaServa waardoor de kwaliteit van de gebruikte apparatuur en de deskundigheid van onze medewerkers gewaarborgd wordt.

Schakel Normec AquaServa in voor een schoon leidingnet

Binnen de kortste keren kunt u weer verder. Snel verholpen en weer veilig! Bel 088 – 00 62 500 of laat uw gegevens achter via ons contactformulier.