Analyse / Monsters

Normec AquaServa > Waterveiligheid > Analyse / Monsters

Monstername ter preventie van Legionella

 

Ieder half jaar moeten er vanuit uw installatie watermonsters worden genomen om te controleren of deze vrij is van legionella. Alleen bij een daartoe geaccrediteerd laboratorium mag worden onderzocht of de monsters besmet zijn met de legionellabacterie en, zo ja, om welk type legionella het gaat.

Normec AquaServa Waterveiligheid Analyse Monsters

Normec AquaServa organiseert de monstername en werkt hiervoor samen met erkende laboratoria. Via ons hoort u wanneer de monsters worden genomen. Onze monsternemers zijn allen geaccrediteerd. Op basis van de uitslagen krijgt u een uitgebreid advies van onze besmettingsdeskundige. Deze deskundige helpt u bij de te nemen stappen om de kwaliteit van uw water en uw installatie weer op orde te krijgen. Als u gebruik maakt van Gebouw Online zetten wij de uitslagen ook in uw logboek.

Voor de verplicht te nemen legionellamonsters gelden de volgende aantallen

 

Totaal aantal tappunten in uw leiding Aantal te onderzoeken tappunten
Tot en met 50 2
51 – 100 4
101 – 200 6
201 – 400 8
401 – 800 10
801 – 1600 12
Meer dan 1600 14
Normec AquaServa Waterveiligheid Analyse Monsters 2

Mogelijk last van andere micro-organismen in uw waterleiding?

Deze analyse is raadzaam op het moment dat er twijfel is over de waterkwaliteit in uw installatie. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat tijdens een legionella analyse blijkt dat er een overmaat van andere micro-organismen is. Deze overmaat kan zo sterk worden, dat de aanwezigheid van legionella niet te bepalen is. Door te meten welke micro-organismen dit zijn, kunnen deze bestreden worden en kan uw installatie weer schoon worden gemaakt.

 

De volgende microbiologische parameters worden hiervoor gehanteerd

 • Koloniegetal bij 22 graden celcius (grenswaarde <100 kve/ml);
 • Koloniegetal bij 36 graden celcius (grenswaarde <10 kve/ml);
 • Bacterien van de coli-groep en E.coli (<kve/100 ml);
 • Fecale entercoccen (< kve/100 ml).

Meetprogramma 2A bij ontharding van uw water

Het meetprogramma 2A wordt gebruikt als er ontharding plaats vindt in uw installatie. We gaan dan na of de ontharding geen andere vervuiling veroorzaakt. Er worden zowel microbiologische als chemische parameters gemeten. De microbiologische parameters zijn vergelijkbaar met de microbiologische analyse.

 

De chemische parameters zijn

 • Geleidingsvermogen
 • Hardheid
 • Waterstofcarbonaat (berekend met behulp van p-getal en m-getal)
 •  Zuurgraad

 

Meetprogramma 2B na chemische reiniging en desinfectie van uw leiding

Het meetprogramma 2B wordt gebruikt na chemische reiniging en desinfectie van uw installatie. Ook dit programma wordt toegepast volgens de voorschriften van de rijksoverheid. Net als bij meetprogramma 2A gaat het om microbiologische en chemische parameters. Het is een iets uitvoeriger onderzoek voor chemische aspecten.

 

De chemische aspecten zijn

 • Geleidingsvermogen
 • Hardheid
 • Waterstofcarbonaat (berekend met behulp van p-getal en m-getal)
 • Zuurgraad
 • Geur
 • Kleur
 • Troebelingsgraad
 • MWY-methode bij zeer troebel water
Normec AquaSeva Waterveiligheid Analyse Monsters Nieuw 3
Normec AquaSeva Waterveiligheid Analyse Monsters Nieuw 4

Dé oplossing bij legionella analyse van troebele monsters.

 

Een MWY-analyse kan in drie situaties worden toegepast:

 • Wanneer proceswater dient te worden geanalyseerd;
 • Wanneer een legionella monster niet doorloopt op moment van analyse;
 • Wanneer er uit voorgaande uitslagen is gebleken dat het water microbiologisch dusdanig verontreinigd is dat niet kan worden vastgesteld of er legionella in het monster aanwezig is.

 

Gedurende een legionella analyse van een watermonster met de MWY-methode zit er meer antibiotica in de voedingsbodem dan bij een reguliere analyse. De antibiotica zorgt ervoor dat er tijdens de analyse minder storing is door andere bacteriën.

Schakel Normec AquaServa in voor uw wateranalyes

Kortom, vele mogelijkheden om de kwaliteit van uw water te onderzoeken. Daarbij komt dat Normec AquaServa u kan assisteren bij de oplossing. Bekijk hier onze lopende projecten. Bent u nieuwsgierig naar wat Normec AquaServa voor u kan betekenen? Voor meer informatie kunt u bellen met 088 – 00 62 500 of laat uw gegevens achter via ons contactformulier.