Aanpak bij Legionella

Normec AquaServa > Waterveiligheid > Aanpak bij Legionella

Legionellabesmetting, en nu?

 

Het kan een keer gebeuren… Uit de analyse van uw watermonsters blijkt dat uw leidingwater >100 kolonie- vormende eenheden per liter (kve/l) bevat. Bij een overschrijding van deze besmettingsnorm dient U dan volgens het Drinkwaterbesluit bepaalde handelingen te verrichten, afhankelijk van uw type locatie. Wij hebben deze stappen voor u uitgewerkt in twee werkinstructies; één voor een hoog risico locaties en de andere voor zorgplicht locaties.

Molecules background illustration in vector

Download hier uw werkinstructie

Lees stap voor stap wat u moet doen. In sommige gevallen moet u melding maken bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (I&LT, voormalig VROM). Hoe én waar u dat moet doen staat ook beschreven in de werkinstructie. Wilt u hierin begeleid worden, dan nemen we deze administratieve handelingen graag van u over.

Wij ondersteunen u graag

Bij ondersteuning, advies, desinfecties, (her)bemonstering, legionellavrije douchekoppen of een besmettingsanalyse zijn wij u uiteraard graag van dienst. Bel 088 – 006 25 50 of mail naar info-aquaserva@normec.nl.