NEN3140 Inspectie

Normec AquaServa > Veiligheidskeuringen > NEN3140 Inspectie

NEN3140 Inspectie

Waar dient uw elektrische installatie aan te voldoen?

De in de ARBO-wet geformuleerde eisen op het gebied van de elektrische veiligheid zijn uitgewerkt in de NEN3140. Daarnaast stelt het Bouwbesluit 2012 de eigenaar verantwoordelijk voor de installatie. De installatie dient adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd te worden. Wanneer aan de bepalingen van de NEN3140 wordt voldaan, voldoet u automatisch aan de elektrische veiligheidseisen van zowel de ARBO-wet als het Bouwbesluit.

De NEN3140 staat voor “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning” en is de Nederlandse norm voor veilige werkzaamheden nabij, aan of met elektrische objecten waaronder elektrische installaties, machines en gereedschappen.

Normec AquaServa Veiligheidskeuringen NEN3140
Normec AquaServa Veiligheidskeuringen NEN3140 Insepctie

Waarom dient u dit periodiek te inspecteren?

Niet alleen vanuit ARBO wetgeving, maar ook vanuit de juridische aansprakelijkheid is een periodieke inspectie noodzakelijk. De NEN3140 schrijft voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. Door de inspecties kan worden aangetoond dat alles in het werk is gesteld dat de elektrische veiligheid van de installatie is geborgd. Daarnaast kunnen periodieke inspecties ook worden geëist in polisvoorwaarden van gebouw-, bedrijfsschade-, en brandverzekeringen, gebruiksvergunningen en beleidsregels.

 

Hoe waarborgt Normec AquaServa de kwaliteit van de NEN3140 inspectie?

Bij NEN3140 inspecties werkt Normec AquaServa samen met SCIOS Scope 8 gecertificeerd bedrijven of met een ZZP-er die in het bezit is van een geldig diploma Veiligheidsinspecteur SCIOS Scope 8, waarbij eisen worden gesteld ten aanzien van kennis, opleidingen, inspectieproces, meetinstrumenten etc.

 

Een NEN3140 inspectie via Normec AquaServa heeft als voordelen:

  • Aantoonbare onafhankelijkheid van de uitgevoerde inspecties;
  • Aantoonbaar goed opgeleide inspecteurs;
  • Objectieve beoordeling van de huidige veiligheid van de elektrische installatie;

Waaruit bestaat de NEN3140 inspectie?

De inspectie bestaat uit een visuele controle van de installatie en diverse metingen. Gevaarlijke situaties worden direct gemeld. De resultaten van de visuele controle en metingen worden na de inspectie systematisch en helder vastgelegd in een rapport. Naast het algemene oordeel worden de inspectiepunten overzichtelijk weergegeven.

 

Aanvullend kan er ook een thermografische foto gemaakt worden

Een thermografische foto kan als aanvullende meting worden toegepast. Verzekeraars kunnen dit als extra eis opgenomen hebben in de polisvoorwaarden.  Met een thermografische camera wordt een opname gemaakt van een kritiek deel van de installatie. Daarmee wordt een slechte verbinding direct duidelijk. Deze zullen namelijk warmer of zelfs heet zijn.

Normec AquaServa Veiligheidskeurigen NEN3140

Vraag nu een inspectie aan

Bel voor meer informatie naar 088 – 00 62 500 of laat hier uw gegevens achter voor meer informatie.