Installatiekeuring

Normec AquaServa > Veiligheidskeuringen > Installatiekeuring

Installatiekeuringen

Wat betekent de zorgplicht voor installaties voor u?

Voor eigenaren en gebouwbeheerders is het van belang dat wordt voldaan aan geldende veiligheidsnormen voor woningen. Vanuit zorgplicht en maatschappelijk oogpunt dienen veiligheid, gezondheid en leefcomfort van de huurder gewaarborgd te zijn. In het Bouwbesluit 2012 is de verplichting opgenomen om installaties adequaat te controleren en onderhouden. Dit is prominent vastgelegd in hoofdstuk 1 van het besluit.

AquaServa-Veiligheidskeuringen-Installatiekeuring-2-300x200 zw
AquaServa-Veiligheidskeuringen-Installatiekeuringen-300x480 zw

Installatiekeuringen van Normec AquaServa

Keurmeesters van Normec AquaServa kunnen de volgende installaties meenemen in  één veiligheidskeuring:

  • Gasinstallatie
  • Waterinstallatie
  • Elektra installatie.

 

De keuringen worden uitgevoerd op basis van onafhankelijk vastgestelde normen en criteria. Deze zijn vastgesteld in de BRL-K14015 van KIWA. Normec AquaServa is door KIWA gecertificeerd en kan na een geslaagde woningkeuring een door KIWA opgestelde veiligheidsverklaring (BRL-K14015) verstrekken. Dit borgt de kwaliteit van de keuring en daarmee van de woning.

 

Direct herstellen

De geconstateerde tekortkomingen kunnen door AquaServa zelf direct worden hersteld. Hierdoor kan de woning in één keer worden goedgekeurd. Dit geeft in bewoonde situaties minder overlast voor de bewoners en op mutatiemomenten kan de woning sneller opnieuw in de verhuur worden genomen.

Uniek aanbod: de Integrale Woningkeuring

Als één van de weinige organisaties in Nederland kan Normec AquaServa een gecertificeerde, gecombineerde keuring aanbieden. Combineer de installatiekeuring met andere keuringspunten;

AquaServa-Veiligheidskeuringen-Installatiekeuring-3-300x200 zw

Maak ook gebruik van dé tool voor een veilig woningbezit!

Eén keuringsmeester, één inspectiemoment en direct online inzicht in de resultaten. Dat kost relatief weinig inspanning, is goedkoop en gemakkelijk voor bewoners. Voorbeelden van lopende projecten bij woningcorporaties vindt u hier. Laat u verder informeren en bel 088 – 00 62 500 of laat uw gegevens achter via ons contactformulier.