Woningwet en bouwbesluit

Normec AquaServa > Regelgeving > Woningwet en bouwbesluit

Woningwet & Bouwbesluit

De Woningwet bevat algemene wettelijke bepalingen voor bouwwerken en ook voor de zich daarin bevinden installaties. In het Bouwbesluit 2012 zijn deze bepalingen verder uitgewerkt en is onder meer aangegeven dat de drink- en warmwatervoorziening in nieuwbouw en bestaande bouw moeten voldoen aan NEN 1006:2015 nl ; Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties: zie Bouwbesluit 2012, afdeling 6.3, de artikelen:

 

  • 12, lid 1: een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006
  • 13, lid 1: een voorziening voor warm water voldoet aan NEN 1006

 

Het Bouwbesluit is een zogenaamde Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB), die is gebaseerd op de Woningwet.

AquaServa-Regelgeving-300x200 zw
Lady Justice is an allegorical personification of the moral force in judicial systems.