Drinkwaterregeling

Normec AquaServa > Regelgeving > Drinkwaterregeling

Drinkwaterregeling

De Drinkwaterregeling bevat “nadere regels met betrekking tot enige onderwerpen inzake de voorziening van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater”:

 

 • Artikel 3: bevat de nadere regels voor huishoudwater;
 • Artikel 15: die van zogenaamde wijk warmtapwatervoorzieningen.

Voor drinkwater zijn de volgende onderdelen van belang:

 • Artikel 9: eisen aan degene die monstername en analyse doet;
 • Artikel 10: meetprogramma en meetfrequentie;
 • Artikel 11: plaats en tijdstip monstername en bewaring monsters;
 • Artikel 13: Analysemethoden en prestatiekenmerken.

 

En

 

Bijlage 3 behorende bij artikel 10 en 11 van de Drinkwaterregeling, met daarin opgenomen onder andere:

 

 • Tabel IIIc: Meetprogramma voor de situatie dat drinkwater wordt afgenomen (van bijvoorbeeld een drinkwaterbedrijf), waarna dat water in eigen beheer een ontharding ondergaat
 • Tabel IIId: Meetprogramma voor situatie dat drinkwater wordt afgenomen (van bijvoorbeeld een drinkwaterbedrijf), waarna dat water in eigen beheer een behandeling ondergaat met een alternatieve techniek ten behoeve van legionellapreventie
 • Tabel IIIe: Meetprogramma voor situatie dat drinkwater wordt afgenomen (van bijvoorbeeld drinkwaterbedrijf), waarna dat water in eigen beheer een andere behandeling ondergaat
 • Tabel IIIf: Meetprogramma voor de situatie dat drinkwater wordt afgenomen (bijvoorbeeld van drinkwaterbedrijf) en met het collectieve leidingnet gemiddeld meer dan 100 m3 drinkwater per dag wordt gedistribueerd (zonder behandeling)
 • Tabel IIIg: Meetprogramma voor een wijkwarmtapwatervoorziening waarmee gemiddeld meer dan 10 m3 warm tapwater per dag wordt geproduceerd respectievelijk gedistribueerd.
AquaServa-Regelgeving-300x200 zw
Lady Justice is an allegorical personification of the moral force in judicial systems.