Drinkwaterregeling

Normec AquaServa > Regelgeving > Drinkwaterregeling

Drinkwaterregeling

De Drinkwaterregeling bevat “nadere regels met betrekking tot enige onderwerpen inzake de voorziening van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater”:

 

 • Artikel 3: bevat de nadere regels voor huishoudwater;
 • Artikel 15: die van zogenaamde wijk warmtapwatervoorzieningen.

Voor drinkwater zijn de volgende onderdelen van belang:

 • Artikel 9: eisen aan degene die monstername en analyse doet;
 • Artikel 10: meetprogramma en meetfrequentie;
 • Artikel 11: plaats en tijdstip monstername en bewaring monsters;
 • Artikel 13: Analysemethoden en prestatiekenmerken.

 

En

 

Bijlage 3 behorende bij artikel 10 en 11 van de Drinkwaterregeling, met daarin opgenomen onder andere:

 

 • Tabel IIIc: Meetprogramma voor de situatie dat drinkwater wordt afgenomen (van bijvoorbeeld een drinkwaterbedrijf), waarna dat water in eigen beheer een ontharding ondergaat
 • Tabel IIId: Meetprogramma voor situatie dat drinkwater wordt afgenomen (van bijvoorbeeld een drinkwaterbedrijf), waarna dat water in eigen beheer een behandeling ondergaat met een alternatieve techniek ten behoeve van legionellapreventie
 • Tabel IIIe: Meetprogramma voor situatie dat drinkwater wordt afgenomen (van bijvoorbeeld drinkwaterbedrijf), waarna dat water in eigen beheer een andere behandeling ondergaat
 • Tabel IIIf: Meetprogramma voor de situatie dat drinkwater wordt afgenomen (bijvoorbeeld van drinkwaterbedrijf) en met het collectieve leidingnet gemiddeld meer dan 100 m3 drinkwater per dag wordt gedistribueerd (zonder behandeling)
 • Tabel IIIg: Meetprogramma voor een wijkwarmtapwatervoorziening waarmee gemiddeld meer dan 10 m3 warm tapwater per dag wordt geproduceerd respectievelijk gedistribueerd.
AquaServa Regelgeving
Lady Justice is an allegorical personification of the moral force in judicial systems.