Referenties

Normec AquaServa > Company > Referenties
Normec AquaServa Binnenmilieu Luchtmonsters Nieuw 2
Weer geheel gecertificeerd!

Wat doet Normec AquaServa voor Mercure Amsterdam Airport? Normec AquaServa heeft voor het Mercure Amsterdam Airport een risicoanalyse en beheersplan opgesteld voor de drinkwaterinstallatie. In verband met legionellapreventie legt het Drinkwaterbesluit op dat hoog risico locaties (zoals hotels) dit laten opstellen door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf als Normec AquaServa.

Mercure Hotel
Facilitaire dienst
Heineken

Voor de Brouwerij van Heineken in Den Bosch heeft Normec AquaServa een NEN1006 inspectie uitgevoerd. Tevens nemen wij bij de Heineken vestigingen watermonsters af die vervolgens door het laboratorium geanalyseerd worden. Zo waarborgd Heineken de kwaliteit van het water dat ze gebruikt. Heineken ontvangt de uitslag van de analyse en in geval van een besmetting assisteert onze besmettingsdeskundige bij het vinden van een passende oplossing.

Heineken
Karin Fruytier – Case Manager
Ons drinkwater is sterk verbeterd.

Ten behoeve van Sportstad Heerenveen actualiseert Normec AquaServa de risicoanalyse en het beheersplan van de drinkwaterinstallatie. Daarnaast wordt de kwaliteit van het zwembadwater geanalyseerd en worden legionellamonsters genomen en geanalyseerd van de drinkwaterinstallaties. De resultaten van de metingen worden gerapporteerd en voorzien van een deskundig advies.

Sportstad Heerenveen
Tom Kaasboer – CEO