Trainingen

Trainingen

Ploegleider BHV

De Ploegleider Bedrijfshulpverlening zet in geval van een calamiteit de lijnen uit. Hij/zij communiceert met de externe hulpdiensten en stuurt de Bedrijfshulpverleners, ontruimers en overige aanwezigen aan.

 

Hoofd BHV (Bedrijfshulpverlening), ook wel coordinator BHV genoemd

Deze heeft Bedrijfshulpverlening onder zijn/haar verantwoording. Het Hoofd Bedrijfshulpverlening draagt er zorg voor dat de Ploegleider Bedrijfshulpverlening, de Bedrijfshulpverleners en/of Ontruimers in staat gesteld worden om de toebedeelde werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Aan de hand van een on-the-job training levert Normec AquaServa een stuk maatwerk. Op deze wijze is het Hoofd Bedrijfshulpverlening goed voorbereid op de werkzaamheden.

 

Preventiemedewerker

Aanstelling van een preventiemedewerker is sinds 2007 verplicht. Deze heeft de hele portefeuille “preventie” in beheer: Arbo, brand, explosiegevaar, gevaarlijke stoffen, werken op hoogte, ziekteverzuim, voorkoming ongevallen en naleven veiligheidsvoorschriften. Uiteraard dient de Preventiemedewerker goed op de hoogte te zijn van de regels en wetten welke binnen de organisatie van toepassing zijn. Aan de hand van een on-the-job training levert Normec AquaServa een stuk maatwerk.

 

Praktijktraining crisisteam

Een crisisteam treedt handelend op indien dat nodig is, maar zorgt  ook voor het grotere geheel. Meestal is tenminste een van de leden een manager of behoort hij of zij tot het middenkader. Een crisisteam zorgt in geval van een calamiteit ook voor de nazorg, voert slechtnieuwsgesprekken met collega’s of familie, en zorgt voor alle communicatie: met de pers, met woordvoerders, berichten aan personeel en familieleden, contacten met politie, brandweer, politiewoordvoerder. Aan de hand van een on-the-job training levert Normec AquaServa een stuk maatwerk.