Brandblusmiddelen

Normec AquaServa > Brandveiligheid > Brandblusmiddelen

Brandblusmiddelen

Controle brandblusmiddelen, een wettelijke plicht

Onder andere het Bouwbesluit, de Arbowet en Wet Milieubeheer eisen een periodiek onderhoud van al uw blusmiddelen. Verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten vragen daarnaast een naleving van de onderhoudsnorm NEN2559 die stelt dat u uw blusmiddelen jaarlijks dient te controleren.

 

Wat houdt periodiek onderhoud van brandblusmiddelen in?

Normec AquaServa voert volgens de NEN2559 de volgende verplichte werkzaamheden uit:

 • Elk jaar onderhoud door een Reob gecertificeerd medewerker
 • Elke vijf jaar uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van de schuimblussers en afpersen van brandslanghaspels
 • Na tien jaar revisie van schuimblussers en poederblussers
 • Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud opnieuw plaats
 • Na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

 

Door middel van goed onderhoud bent u ervan verzekerd dat op een cruciaal moment de investering zich dubbel en dwars terugbetaald. Bij Normec AquaServa zijn wij u hierbij graag van dienst. Wij voeren het onderhoud uit volgens de NEN2559 en zorgen daar waar nodig ook voor vervanging of reparatie van onderdelen.

Normec AquaServa Brandblusmiddelen
Normec AquaServa Brandveiligheid Brandblusmiddelen new

Onder brandblusmiddelen verstaan we:

 • Brandslanghaspels
 • Poederblussers
 • Schuimblussers
 • CO2 blussers
 • Vetbrandblussers
 • Bluswagens
 • Blusdekens
 • Droge blusleidingen.

 

Unieke combinatie controle: brandblusmiddelen, noodverlichting én keerkleppen!

Uniek aan dit onderhoudsaanbod van Normec AquaServa is de mogelijkheid om de controle te combineren met de controle van noodverlichting en keerkleppen. Natuurlijk zijn al onze medewerkers voor alle genoemde controles gecertificeerd. Dát is nog eens efficient en kostenbesparend onderhoud!

Aanvullende dienst: brand scan rapportage van Normec AquaServa

Eventueel kunt u voorafgaand aan de controles desgewenst door ons ook een brand scanrapport laten opstellen. Onze keurmeesters inspecteren daarvoor alle aspecten die van belang zijn voor een brandveilig gebouw volgens het Bouwbesluit en uw gebruikersvergunning. Denk hierbij aan vluchtroutes en brandmelders. Deze rapportage kan als basis voor onderhoud fungeren.

Normec AquaServa Brandveiligheid Brandblusmiddelen 4

Bel snel voor de verplichte onderhoudscontrole

Brandveiligheid is géén zaak om pas op de lange termijn op te pakken. Bel 088 – 00 62 500 of laat uw gegevens achter op ons contactformulier om de noodzakelijke werkzaamheden en mogelijkheden te bespreken. Normec AquaServa is u graag van dienst.