Brandveiligheid

Normec AquaServa > Brandveiligheid

Uw brandveiligheid, onze zorg

Weet u wat te doen bij brand? Kunnen uw medewerkers of bewoners snel en veilig vluchten? Heeft u veilige brandblusmiddelen en voldoet uw bouwplan aan de brandveiligheid? Elk jaar moet de brandweer talloze keren uitrukken vanwege brand in een woning of bedrijf. Vaak had de oorzaak voorkomen kunnen worden met een goed brandveiligheidsplan.

 

In het Bouwbesluit en de Arbowet staan verplichte brandveiligheidsmaatregelen voor het brandveilig bouwen en beheren van een gebouw. Normec AquaServa helpt u om aan uw zorgplicht te voldoen voor de brand­veilig­heid van uw personeel, gasten of cliënten. Onze inspecteurs en adviseurs ontzorgen u met een totaalpakket voor álle brandveiligheidsaspecten van uw gebouw.

AquaServa-Brand

Brandveiligheidsscan

U bent eigenaar of gebruiker van een gebouw en wilt weten wat de staat van de brandveiligheid is. Bijvoorbeeld na een verbouwing, een ingebruikname van een nieuw pand of na een brandweercontrole. Onze eigen adviseurs, adviseurs en tekenaars zorgen er graag voor dat uw mensen wonen en werken in een brandveilige omgeving.

 

Onze adviseur start met een gedegen risicoanalyse en controleert aan de hand van de bouwvergunningstekening en uw gebruikersvergunning of u voldoet aan alle brandveiligheidseisen. Daarbij let hij o.a. op vluchtroutes, ontruimingsplan, vergunningen, logboeken van installaties, brandcompartimentering en de aanwezigheid en kwaliteit van brandblusmiddelen. Normec AquaServa verwerkt alle punten voor u in een overzichtelijk en duidelijk brandveiligheidsrapport. Op basis hiervan kunt u aanpassingen laten doen in uw gebouw. Natuurlijk kunt u de actuele status van uw installaties en de planning en uitvoering van werkzaamheden altijd volgen in Gebouw Online

 

  • Consultancy brandveiligheid
  • Tekenwerk brandveilig gebruik
  • Ontruimingsplan en vluchtplattegronden
  • Bouwplantoetsing
  • Veiligheidskeuringen van gasinstallatie, elektra- en luchtinstallaties
  • Trainingen brandveiligheid

 

Efficiënte controle brandblusmiddelen

Herkent u dat? Drie keer per jaar komt er iemand langs om uw brandblusmiddelen te controleren: één keer voor de brandveiligheid, één keer voor Legionella-preventie en één keer voor de keerklep. Onze eigen REOB gecertificeerde monteurs kunnen al deze verplichte periodieke controles in één keer uitvoeren. Bovendien kunnen we dit ook meteen combineren met de controle van de noodverlichting. Dát is nog eens efficiënt en kostenbesparend onderhoud!

“Als we toch bij die ene brandslanghaspel staan, waarom onze monteurs dan niet de waterveiligheid en brandveiligheid tegelijk laten aanpakken?